Παρουσίαση θεωρίας και ασκήσεων του μαθήματος Πληροφορικής της Γ τάξης

Μία εξαιρετική παρουσίαση της ύλης του μαθήματος Πληροφορικής της Γ' τάξης συνοδευόμενη από ασκήσεις υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://lalibi.github.io/aepp-presentation/#1

Θερμές ευχαριστίες στο/στη συνάδελφο που επιμελήθηκε το σχετικό υλικό.

Παρουσίαση της δομής επιλογής

Στην πραγματικότητα πολύ λίγα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν χρησιμοποιώντας μόνο την δομή ακολουθίας. Συνήθως τα προβλήματα έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και δεν ισχύουν τα ίδια βήματα για κάθε περίπτωση. Η πλέον συνηθισμένη περίπτωση είναι να λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις ανάλογα με το αν ισχύουν ή όχι κάποια ή κάποιες συνθήκες. Οι καθημερινές απλές μας ενέργειες περιέχουν αυτή τη διαδικασία επιλογής με βάση κάποια κατάσταση. Για παράδειγμα, το πρόβλημα της προετοιμασίας μας για έξοδο σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες. Έτσι λέμε ότι, “αν βρέχει, θα πάρω ομπρέλα, αλλιώς θα πάρω καπέλο”. Η συνθήκη εδώ είναι το “αν βρέχει”, ενώ η απόφαση είναι είτε να πάρω την “ομπρέλα” είτε το “καπέλο” με βάση την “τιμή” της συνθήκης.

Γενικά η διαδικασία της επιλογής περιλαμβάνει τον έλεγχο κάποιας συνθήκης που μπορεί να έχει δύο τιμές (Αληθής ή Ψευδής) και ακολουθεί η απόφαση εκτέλεσης κάποιας ενέργειας με βάση την τιμή της λογικής αυτής συνθήκης.

Οι μορφές της Δομής Επιλογής

Υπάρχουν τέσσερις μορφές επιλογής :

1. Η Απλή Επιλογή
2. Η Σύνθετη Επιλογή
3. Η Πολλαπλή Επιλογή , και
4. Η Εμφωλευμένη Επιλογή

Για μια συνοπτική παρουσίαση των 4 μορφών της δομής επιλογής μαζί με ενδεικτικά παραδείγματα, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο.