Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, ΙΘΑΚΗ

Διαδραστικό βίντεο για την Ιθάκη του Καβάφη.

ΜΑΘΗΜΑ 2850, ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΕΜΕ

Επειδή η eme για τους καθηγητές και καθηγήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δε χρησιμοποιείται ευρέως, δεν είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι. Αλλά δε θα αφήσουμε αυτό το γεγονός να μας στοιχειώσει! Έχουμε 2 εβδομάδες για να μάθουμε τα χαρακτηριστικά της και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα σ'αυτή.

Το περιβάλλον είναι σίγουρα πιο φιλικό από αυτό της eclass, πιο κοντά στις προσλαμβάνουσες των παιδιών (διαδραστικό, έγχρωμο, με δυνατότητα επικοινωνίας με περισσότερους τρόπους από το eclass) και πιο ευέλικτο.

Δείτε το βιντεάκι που υπάρχει στο υλικό για μια πρώτη εισαγωγή και τα λέμε!

https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg