Γλώσσα- Μικρομαγειρέματα

Μάθημα 1 (Πέμπτη 26/3)

  • Να διαβάσετε το κείμενο (βιβλίο, σελ.39).
  • Ζωγραφίστε το κουζινοξωτικό (σελ.39) και κάντε την άσκηση 1 (βιβλίο , σελ. 40).
  • Απαντήστε στην ερώτηση της άσκησης 2 (βιβλίο, σελ.40), στο τετράδιο Γραπτού Λόγου (έως 10 σειρές).

Μάθημα 2 (Παρασκευή 27/3)

  • Βρείτε τα ρήματα που υπάρχουν στην 1η παράγραφο του κειμένου και γράψτε τα στο τετράδιο Γραμματικής.
  • Να διαλέξετε ένα από αυτά και να το κλίνετε στους χρόνους: Ενεστώτα, Παρατατικό, Αόριστο, Συνοπτικό Μέλλοντα και Εξακολουθητικό Μέλλοντα.
  • Φτιάξτε μια πρόταση με το ρήμα που διαλέξατε, χρησιμοποιώντας όποιον χρόνο και πρόσωπο θέλετε.

Leave a Reply