Επαναλειτουργία σχολείων

1). Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά τους μαθητές που δικαιολογημένα δεν μπορούν να έρχονται στο σχολείο.

Παρακαλείστε να την υπογράψετε , να την φωτογραφίσετε  και να τη στείλετε στο email μου το συντομότερο δυνατό.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ

2). Τις ομάδες μαθητών και τις ημέρες προσέλευσής τους στο σχολείο.

Το τμήμα ΣΤ1  θα έρχεται σχολείο:

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Τρίτη - Πέμπτη

Το τμήμα ΣΤ2  θα έρχεται σχολείο:

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Τρίτη - Πέμπτη

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή

Και συνεχίζει έτσι τις επόμενες 2 εβδομάδες.

TMHMA ΣΤ-1

TMHMA ΣΤ-2

3). Νέο πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου , με αλλαγές 

στα διαλείμματα και στις ώρες διδασκαλίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020