Επαναλειτουργία σχολείων

1). Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά τους μαθητές που δικαιολογημένα δεν μπορούν να έρχονται στο σχολείο. Παρακαλείστε να την υπογράψετε , να την φωτογραφίσετε  και να τη στείλετε στο email μου το συντομότερο δυνατό. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ 2). Τις ομάδες μαθητών και τις ημέρες προσέλευσής τους στο σχολείο. Το τμήμα ΣΤ1  θα έρχεται […]