Επαναλειτουργία σχολείων

1). Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά τους μαθητές που δικαιολογημένα δεν μπορούν να έρχονται στο σχολείο. Παρακαλείστε να την υπογράψετε , να την φωτογραφίσετε  και να τη στείλετε στο email μου το συντομότερο δυνατό. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ 2). Τις ομάδες μαθητών και τις ημέρες προσέλευσής τους στο σχολείο. Το τμήμα ΣΤ1  θα έρχεται […]

Τηλεδιάσκεψη

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 στις 5.30 μμ θα έχουμε τηλεδιάσκεψη. Να έχετε κοντά σας τα βιβλία της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Φυσικής. Link τηλεδιάσκεψης το ίδιο. https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/panpont

Τηλεδιάσκεψη

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 στις 3.00 μμ θα έχουμε τηλεδιάσκεψη. Να έχετε κοντά σας τα βιβλία της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Ιστορίας. Link τηλεδιάσκεψης το ίδιο. https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/panpont