ΕΠΕΙΓΟΝ

Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές της τάξης μας
 (όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα) 
να εγγραφούν στο Σχολικό Δίκτυο 
στη διεύθυνση : https://www.sch.gr . 
Τα μαθήματα της τάξης μας θα συνεχιστούν στο e - me .
To e-me είναι μια πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας 
στην οποία θα δημιουργηθεί η ηλεκτρονική τάξη μας.
Για να γραφτείτε σ' αυτή πρέπει, αρχικά, 
να συνδεθείτε μια φορά στην εφαρμογή, 
από τη διεύθυνση: https://e-me.edu.gr  . 
Μετά μπορείτε να αποσυνδεθείτε. 
Την επόμενη φορά εισόδου σας 
θα βρείτε μια πρόσκληση από μένα 
την οποία και πρέπει να αποδεχτείτε.

Οδηγίες για την e-me θα βρείτε εδώ