Πάσχα, Κυρίου Πάσχα

Μεγάλη Πέμπτη - Σήμερον κρεμάται επί ξύλου

Εργασία 1 και 2

Οι απαντήσεις εδώ

Μεγάλη Παρασκευή - Αι γενεαί πάσαι

Εργασία 1 και 2

Οι απαντήσεις εδώ

Η Ανάσταση του Ιησού 

Να διαβάσετε το ποίημα και να κάνετε τις εργασίες. 

Οι απαντήσεις εδώ

Τα κόκκινα αυγά

Να διαβάσετε το κείμενο και να κάνετε τις εργασίες.

Οι απαντήσεις εδώ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Πατήστε πάνω στους τίτλους για να μεταφερθείτε στα αντίστοιχα κείμενα)

Τις απαντήσεις μπορείτε να τις στέλνετε και στο email μου.