Ασκήσεις στη Γλώσσα

Άσκηση στην ορθογραφία της προστακτικής

Άσκηση στην ορθογραφία της υποτακτικής και της προστακτικής 

Άσκηση στο σχηματισμό της προστακτικής αόριστου 

Άσκηση στο σχηματισμό της προστακτικής ενεστώτα και αόριστου 

Άσκηση ορθογραφίας των αρσενικών ουσιαστικών σε -ονας/ωνας 

Άσκηση ορθογραφίας των αρσενικών ουσιαστικών σε ώνας/όνας 

Άσκηση ορθογραφίας των αρσενικών ουσιαστικών σε -ιτής, -ητής, -υτής, -ειτής/-ιστής 

Άσκηση ορθογραφίας των αρσενικών ουσιαστικών σε -ίτης, -ήτης, -ύτης 

Άσκηση ορθογραφίας των αρσενικών ουσιαστικών σε -ιώτης, ότης, -ώτης 

Όταν ολοκληρώσετε την κάθε εργασία μπορείτε αν θέλετε να βγάλετε μια φωτογραφία με το τελικό αποτέλεσμα και να τη στείλετε στο email μου.