Πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων

Λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις προτάσεις σας για τις πιθανές ημέρες και ώρες τηλεδιασκέψεων  προτείνω τα εξής :

Να κάνουμε τηλεδιάσκεψη κάθε Δευτέρα στις 3.00 μμ και κάθε Πέμπτη στις 5.30 μμ. Αν χρειαστεί να κάνουμε και τρίτη ημέρα ,αυτό θα γίνει  Τετάρτη στις 1.00 μμ.

Όπως γράφω και πιο πάνω αυτές είναι προτάσεις. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις ημέρες και ώρες, παρακαλώ ενημερώστε με μήπως και βρούμε άλλη λύση.

stefk2020@gmail.com