Τηλεδιάσκεψη

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 στις 5.30 μμ θα έχουμε τηλεδιάσκεψη.

Να έχετε κοντά σας τα βιβλία της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Φυσικής.

Link τηλεδιάσκεψης το ίδιο.

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/panpont