Επαναλειτουργία σχολείων

1). Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά τους μαθητές που δικαιολογημένα δεν μπορούν να έρχονται στο σχολείο.

Παρακαλείστε να την υπογράψετε , να την φωτογραφίσετε  και να τη στείλετε στο email μου το συντομότερο δυνατό.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ

2). Τις ομάδες μαθητών και τις ημέρες προσέλευσής τους στο σχολείο.

Το τμήμα ΣΤ1  θα έρχεται σχολείο:

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Τρίτη - Πέμπτη

Το τμήμα ΣΤ2  θα έρχεται σχολείο:

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Τρίτη - Πέμπτη

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή

Και συνεχίζει έτσι τις επόμενες 2 εβδομάδες.

TMHMA ΣΤ-1

TMHMA ΣΤ-2

3). Νέο πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου , με αλλαγές 

στα διαλείμματα και στις ώρες διδασκαλίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Τηλεδιάσκεψη

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 στις 5.30 μμ θα έχουμε τηλεδιάσκεψη.

Να έχετε κοντά σας τα βιβλία της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Φυσικής.

Link τηλεδιάσκεψης το ίδιο.

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/panpont

Τηλεδιάσκεψη

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 στις 3.00 μμ θα έχουμε τηλεδιάσκεψη.

Να έχετε κοντά σας τα βιβλία της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Ιστορίας.

Link τηλεδιάσκεψης το ίδιο.

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/panpont