Πάσχα, Κυρίου Πάσχα

Μεγάλη Πέμπτη – Σήμερον κρεμάται επί ξύλου Εργασία 1 και 2 Οι απαντήσεις εδώ Μεγάλη Παρασκευή – Αι γενεαί πάσαι Εργασία 1 και 2 Οι απαντήσεις εδώ Η Ανάσταση του Ιησού  Να διαβάσετε το ποίημα και να κάνετε τις εργασίες.  Οι απαντήσεις εδώ Τα κόκκινα αυγά Να διαβάσετε το κείμενο και να κάνετε τις εργασίες. […]