ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΙΔΗ)

1. Επιθετικές Είναι οι αναφορικές προτάσεις που αναφέρονται σε κάποιον όρο (συνήθως ουσιαστικό) της κύριας πρότασης. Χωρίζονται σε:

α. περιοριστικές ή προσδιοριστικές
(αποτελούν αναγκαίο προσδιορισμό στον όρο που προσδιορίζουν και βοηθάνε στη διάκριση και την αναγνώρισή του):
π.χ. Ο γείτονας που μένει στο τέλος του δρόμου είναι πολύ ψηλός. (για να τον ξεχωρίσουμε από τους άλλους γείτονες)
β. μη περιοριστικές ή προσθετικές
(δεν αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα στον όρο που προσδιορίζουν και απλά προσθέτουν
μια πληροφορία, γι' αυτό χωρίζονται με κόμμα από την κύρια):
π.χ.
Ο γείτονας, που μένει στο τέλος του δρόμου, είναι πολύ ψηλός. (για να δώσουμε ένα ακόμα στοιχείο, όχι απαραίτητο)

2. Ελεύθερες Είναι οι αναφορικές προτάσεις που είναι οι ίδιες όρος της κύριας πρότασης. Χωρίζονται σε:

α. ονοματικές (συντακτικά λειτουργούν ως):

υποκείμενο του ρήματος της κύριας πχ. Όσοι έρθουν θα περάσουν ωραία.
αντικείμενο του ρήματος της κύριας πχ. Τιμώρησε όσους έκαναν φασαρία.
κατηγορούμενο του υποκειμένου της κύριας πχ. Εύχομαι να γίνεις ό,τι ονειρεύεσαι.

β. επιρρηματικές (συντακτικά εκφράζουν διάφορες επιρρηματικές έννοιες):

χρόνο: Γράψε μου όποτε μπορέσεις.
τόπο: Πήγαινε όπου θέλεις.
τρόπο: Θα κουραστούμε όπως και πέρυσι.
ποσό: Φώναξε όσο θέλεις.
εναντίωση ή παραχώρηση: Δεν υποχωρώ όσο κι αν φωνάζεις,
παρομοίωση: Τα οικονομικά μας προχωρούν όπως η χελώνα