Παρακαλώ προσοχή!

Το ιστολόγιο αυτό προβλέπεται να λειτουργήσει ως ο ¨ο Φελλοπίνακας της τάξης" προκειμένου οι μαθητές να βλέπουν τις δημιουργίες των συμμαθητών τους, τις δικές τους και τις ομαδικές εργασίες που θα δημιουργούνται στην ψηφιακή μας τάξη.

Η περιήγηση σε αυτό θα πρέπει να γίνεται όταν είναι παρόντες οι γονείς.

Leave a Reply