Τα λέμε… Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Μια πρόταση διδασκαλίας στους τρόπους επικοινωνίας – Μέρος τέταρτο: Το άρθρο

  Βασιλική Σταμάτη, Φιλόλογος Μετά τη διδακτική προσέγγιση του τηλεγραφήματος, της επιστολής, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως τρόπων έκφρασης και επικοινωνίας, μπορούμε να περάσουμε στην αρθρογραφία, τόσο σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας όσο και σε ιστολόγια ή ιστοσελίδες, αναζητώντας εκτός από τα χαρακτηριστικά του άρθρου ως κειμενικού τύπου και τις αναλογίες και διαφορές που μπορεί να προκύψουν από το μέσο […]

Τα λέμε… Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Μια πρόταση διδασκαλίας στους τρόπους επικοινωνίας – Μέρος τρίτο: στο facebook και στο twitter

  Τα λέμε… Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Μια πρόταση διδασκαλίας στους τρόπους επικοινωνίας – Μέρος τρίτο: στο facebook και στο twitter Βασιλική Σταμάτη Φιλόλογος Στόχοι Αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να: αναγνωρίζουν πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο, το επικοινωνιακό πλαίσιο, την οργάνωση, το είδος, τη γλώσσα ενός κειμένου, τις προθέσεις του πομπού και τους τρόπους με τους οποίους αυτές […]

Τα λέμε… Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Μια πρόταση διδασκαλίας στους τρόπους επικοινωνίας – Μέρος δεύτερο: Η επιστολή

  Τα λέμε… Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Μια πρόταση διδασκαλίας στους τρόπους επικοινωνίας – Μέρος δεύτερο: Η επιστολή Βασιλική Σταμάτη Φιλόλογος Στόχοι Αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να: αναγνωρίζουν πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο, το επικοινωνιακό πλαίσιο, την οργάνωση, το είδος, τη γλώσσα ενός κειμένου, τις προθέσεις του πομπού και τους τρόπους με τους οποίους […]

Τα λέμε… Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Μια πρόταση διδασκαλίας στους τρόπους επικοινωνίας – Μέρος πρώτο: Το τηλεγράφημα

  Τα λέμε… Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Μια πρόταση διδασκαλίας στους τρόπους επικοινωνίας – Μέρος πρώτο: Το τηλεγράφημα Στόχοι Αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να: αναγνωρίζουν πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο, το επικοινωνιακό πλαίσιο, την οργάνωση, το είδος, τη γλώσσα ενός κειμένου, τις προθέσεις του πομπού και τους τρόπους με τους οποίους αυτές υπηρετούνται, να […]