Ασκήσεις στις δευτερεύουσες ενδοιαστικές προτάσεις

Να βρεθεί ο συντακτικός ρόλος των ενδοιαστικών προτάσεων και να δηλωθεί τι εκφράζουν:

 1. Κλέαρχος οὐκ ἤθελε ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιόν κέρας φοβούμενος μὴ κυκλωθείη.

α) υποκείμενο, β) αντικείμενο, γ) επεξήγηση

 1. i) η πρόταση δηλώνει φόβο μήπως γίνει κάτι το φοβερό ή το ανεπιθύμητο.
 2. ii) το υποκείμενο της κύριας πρότασης φοβάται μήπως δε γίνει κάτι που εύχεται και προσδοκά, κάτι επιθυμητό.

 

 1. Δέδοικα μὴ οὐ τοῦτο ἦ χαλεπόν, θάνατον ἐκφυγεῖν ἤ πονηρίαν.

α) υποκείμενο, β) αντικείμενο, γ) επεξήγηση

 1. i) η πρόταση δηλώνει φόβο μήπως γίνει κάτι το φοβερό ή το ανεπιθύμητο.
 2. ii) το υποκείμενο της κύριας πρότασης φοβάται μήπως δε γίνει κάτι που εύχεται και προσδοκά, κάτι επιθυμητό.

 

 1. Οὐ τοῦτο δέδοικα, μὴ οὐκ ἔχω, ὅ,τι δῶ ἑκάστῳ τῶν φίλων.

α) υποκείμενο, β) αντικείμενο, γ) επεξήγηση

 1. i) η πρόταση δηλώνει φόβο μήπως γίνει κάτι το φοβερό ή το ανεπιθύμητο.
 2. ii) το υποκείμενο της κύριας πρότασης φοβάται μήπως δε γίνει κάτι που εύχεται και προσδοκά, κάτι επιθυμητό.

 

 1. Ἀλλά φοβερὸν καὶ σφαλερόν ἐστι μὴ σφαλεὶς κείσομαι.

α) υποκείμενο, β) αντικείμενο, γ) επεξήγηση

 1. i) η πρόταση δηλώνει φόβο μήπως γίνει κάτι το φοβερό ή το ανεπιθύμητο.
 2. ii) το υποκείμενο της κύριας πρότασης φοβάται μήπως δε γίνει κάτι που εύχεται και προσδοκά, κάτι επιθυμητό.

 

 1. Ὁρᾶτε οὖν, ὦ ἄνδρες, μὴ οὐ προσήκει ἡμῖν οὕτω εὐπειθεῖς εἶναι.

α) υποκείμενο, β) αντικείμενο, γ) επεξήγηση

 1. i) η πρόταση δηλώνει φόβο μήπως γίνει κάτι το φοβερό ή το ανεπιθύμητο.
 2. ii) το υποκείμενο της κύριας πρότασης φοβάται μήπως δε γίνει κάτι που εύχεται και προσδοκά, κάτι επιθυμητό.

(πηγή : Ελληνικός Πολιτισμός)

Leave a Reply