Μαθήματα – Εργασίες 13/3/2024

ΓΛΩΣΣΑ: Φυλλάδιο για την ερχόμενη Τρίτη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΝ.10

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Φυλλάδιο Διαιρετέος.0,1 0,01 0,001

ΦΥΣΙΚΑ: ΦΕ3 Φως και σκιές σελ.133-135, παρατηρήσεις-συμπέρασμα και εργασίες για το σπίτι. Μπορείτε να τα δείτε και εδώ: https://users.sch.gr/gregzer/F/F-E1/Fws/FE%20-%20Fws%20-%2003/index.html

Μαθήματα – Εργασίες 11/3/2024

ΓΛΩΣΣΑ: Στο Τ.Ε. σελ.11 άσκ.5, σελ.13 οι ασκ.8-9. Ορθογραφία οι λέξεις της άσκ.8.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο βιβλίο μαθητή κεφ.30 σελ.19 (εκτός του 4), σελ.20 η θεωρία και τα παραδείγματα. Τ.Ε. σελ.17 ασκ.2-3. Διαβάζω καλά τη διαίρεση δεκαδικών και από τη θεωρία στο τετράδιο.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ολοκληρώσαμε το φυλλάδιο ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 12 - 26 - 41 . Για διάβασμα μόνο το κεφ.12 σελ.38. Στο Τ.Ε. σελ.15 άσκ.1 και σελ.35 ασκ.2-3 (η 3 μόνο ανάγνωση).

Μαθήματα – Εργασίες 8/3/2024

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Πολλαπλασιασμοί με 10,100,1000,0,1,0,01,0,001 από το φυλλάδιο πολλαπλασιασμός 2. Διαβάζω καλά τη θεωρία από τα φυλλάδια που θα κολληθούν στο τετράδιο: ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ_1 και κάνω το φυλλάδιο Πολλαπλασιασμός1 για τη Δευτέρα.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Δουλέψαμε το κεφάλαιο 12 με το φύλλο εργασίας ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 12 - 26 - 41 (μόνο την 1η σελίδα).

Μαθήματα – εργασίες 7/3/2024

ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση σελ.62 και ορθογραφία από την αρχή "Τα μνημεία αυτά... κοντά στα μνημεία". Σελ.63 ασκ.4-5 και στο Τ.Ε. σελ.7-9 οι ασκ.1-2.

ΦΥΣΙΚΑ: ΦΕ1 και ΦΕ2 σελ.128-132 όλες οι εργασίες. Όσα γράψαμε σε παρατηρήσεις και συμπεράσματα για το ΦΕ1: https://users.sch.gr/gregzer/F/F-E1/Fws/FE%20-%20Fws%20-%2001/index.html και για το ΦΕ2: https://users.sch.gr/gregzer/F/F-E1/Fws/FE%20-%20Fws%20-%2002/index.html

Μαθήματα – Εργασίες 4/3/2024

ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση το κείμενο σελ.54 και ορθογραφία η 1η παράγραφος. Σελ.55-56 ασκ.1 & 3, και σελ.57-58 η γραμματική για τον υποθετικό λόγο και η άσκ.5. Στο Τ.Ε. (τεύχος β) σελ.10 άσκ.4.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Βιβλίο μαθητή σελ.17-18. Να γίνουν οι πολλαπλασιασμοί κάθετα στο τετράδιο:
4,5 Χ 1,7
10,2 Χ 8,3
15,1 Χ 0,6
124,4 Χ 0,5

Μαθήματα – Εργασίες 26/2/2024

ΓΛΩΣΣΑ: Ανθολόγιο σελ.65 "Ένα παιδί μετράει τ' άστρα" ανάγνωση και το φυλλάδιο ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ - Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τ.Ε. σελ. 12 όλα.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Υπενθύμιση για τεστ τη Δευτέρα 4/3 στα κεφάλαια 33-36.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Ανάγνωση τις σελ.40-41.

Μαθήματα – Εργασίες 23/2/2024

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο βιβλίο σελ.13-14. Φυλλάδιο για εξάσκηση (να κολληθεί στο τετράδιο): Στρογγυλοποίηση δεκαδικών αριθμών

ΙΣΤΟΡΙΑ: Κεφ.36, ερωτήσεις και εργασία από το φυλλάδιο (να ολοκληρωθεί ως τη Δευτέρα 4/3): 36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
Επανάληψη των κεφαλαίων 33-36 για τεστ τη Δευτέρα 4/3.

Μαθήματα – Εργασίες 22/2/2024

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε έκθεση και δουλέψαμε το φυλλάδιο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΝ 9_3

ΦΥΣΙΚΑ: Επανάληψη στον Ηλεκτρισμό για να γράψουμε τεστ στην ενότητα την ερχόμενη Πέμπτη 29/2. Φυλλάδιο με τη θεωρία της ενότητας: Ε τάξη - Φυσική - 6ο κεφάλαιο - Περίληψη 6ης Ενότητας, και παρόμοιες ασκήσεις με το τεστ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ1

Μαθήματα – Εργασίες 21/2/2024

ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση το κείμενο σελ.50, ορθογραφία η 1η παράγραφος.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κεφ.27 σελ.14 η θεωρία και τα παραδείγματα. Στο Τ.Ε. σελ.11 όλα.

ΦΥΣΙΚΑ: ΦΕ9 σελ.123-125, δείτε και αυτό για όσα γράψαμε: ΦΕ9 - Το ηλεκτρικό ρεύμα - Μια επικίνδυνη υπόθεση 2019 (sch.gr) .