Μαθήματα – Εργασίες 2/5/2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Τ.Ε. σελ.11 η άσκ.6 και το φυλλάδιο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝ.7_2

ΓΛΩΣΣΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή το Λεξιλόγιο σελ.47 να χωριστεί στις κατηγορίες, να γίνει Αντιγραφή-Ορθογραφία.

Επανάληψη στην Ενότητα 13 για τεστ τη Δευτέρα 8/5: Ομόηχα (σ.35), σύνθετα με τη λέξη "γη" (σ.35), οριστικές αντωνυμίες (σ.38), που/πως (σ.44-45), λεξιλόγιο σ.47, Υποκείμενο-Αντικείμενο, Χρόνοι Παθητικής Φωνής, Οικογένειες λέξεων.

ΑΓΓΛΙΚΑ:

Μαθήματα – Εργασίες 28/4/2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.108-109 και στο Τ.Ε. σελ.10-11 οι ασκ.2-5. Φυλλάδιο ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΔΙΨΗΦΙΟ ΔΙΑΙΡΕΤΗ

Στη ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα γράψουμε Επαναληπτικό στην Ενότητα 3 την Τρίτη 2/5. Να κάνουν μια ανάγνωση σε όλα τα "Αξίζει να διαβάσουμε" (σελ.61,67,69,73,76,78,80,83,85,87) - όχι απ'έξω! Και να κοιτάξουν ξανά τις ασκ. στο Τ.Ε. σελ.32-33. Να θυμηθούν το οικοσύστημα και τα σπονδυλωτά-ασπόνδυλα ζώα.

Μαθήματα – Εργασίες 27/4/2023

ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση το κείμενο σελ.43-44, σελ.44-46 οι ασκ.1,3,4,5. Αντιγραφή-ορθογραφία η τελευταία παράγραφος του κειμένου. Να γίνει το φυλλάδιο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (5Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Να γίνουν στο τετράδιο κάθετα οι παρακάτω διαιρέσεις και οι επαληθεύσεις τους:
305 : 63 , 643 : 37 , 793 : 51
Και τα παρακάτω προβλήματα: 1. Ο Νίκος έχει φτιάξει 15 ανθοδέσμες με 11 λουλούδια η καθεμία και του έμειναν 3. Πόσα λουλούδια είχε αρχικά;
2. Βρίσκω τον αριθμό ο οποίος, όταν διαιρεθεί με το 48, δίνει πηλίκο 39 και υπόλοιπο 11.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Μαθαίνω καλά το κεφ.32 σελ.101-102 και κάνω τις αντίστοιχες δραστηριότητες του φυλλαδίου.

ΑΓΓΛΙΚΑ:

Μαθήματα – Εργασίες 26/4/2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.106-107 η διαίρεση με τους τρόπους α-β-δ (όχι το γ). Στο Τ.Ε. σελ.8-6 οι ασκ.1,2,3,5,6.

ΓΛΩΣΣΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.38 οι ασκ.4-5 (διαβάζω τις οριστικές αντωνυμίες) και στις σελ.40-42 μελέτη της αφίσας και οι ασκ.3-6. Να γίνει το φυλλάδιο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)

ΑΓΓΛΙΚΑ:

Μαθήματα – Εργασίες 25/4/2023

ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση το κείμενο σελ.36-37, σελ.37 οι ασκ.1-2 και σελ.39 οι ασκ.6 & 8. Στην 8 να γραφτεί το τελευταίο κομμάτι του κειμένου "Τη χαρά μπορείς να τη δώσεις.... είτε πλούσιος!" το οποίο θα έχουμε και Αντιγραφή 2 φορές-Ορθογραφία. Να γίνει και το φυλλάδιο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Στο Τ.Ε. σελ.32-33 οι ασκ.1-6.

Στα Μαθηματικά λύσαμε τα προβλήματα από το Πάσχα.

ΑΓΓΛΙΚΑ:

Μαθήματα – Εργασίες 24/4/2023

ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση το ποίημα σελ.34-35, να γίνουν οι ασκ.3-6. Αντιγραφή 2 φορές και Ορθογραφία 1η και 2η στροφή καθώς και οι λέξεις της άσκ.6. Στο Τ.Ε. σελ.41-42 η άσκ.1.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Μαθαίνω καλά το κεφ.31. Να γίνουν όλες οι δραστηριότητες του φύλλου εργασίας και στο Τ.Ε. σελ.38 οι ασκ.1 & 3.

Εργασίες για το Πάσχα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τα προβλήματα του φύλλου εργασίας να γίνουν στο τετράδιο: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Καλή επανάληψη σε προπαίδειες, κάθετο πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

ΓΛΩΣΣΑ: Φύλλο εργασίας με κείμενο και γλωσσικές ασκήσεις: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - Το μικρό χελιδόνι

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ!! ΠΑΣΧΑ!

Μαθήματα – Εργασίες 6/4/2023

ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση τη σελ.71 με κείμενα για έθιμα του Πάσχα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.104-105 όλο εκτός εργ.1. Στο Τ.Ε. σελ.6-7 ασκ.2,5,6,7.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Κεφ.30 "Μακεδονία μια νέα δύναμη" και όλες οι δραστηριότητες από το φυλλάδιο. Στο Τ.Ε. σελ.37 οι ασκ.2,3.