Μαθήματα – Εργασίες 2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.99 η εργ.2 και στο Τ.Ε. σελ.34 ασκ.2. Από το φυλλάδιο μόνο η 1η σελίδα: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦ.40 - 41
Την Τρίτη 4/4 τεστ στα Μαθηματικά με επανάληψη στα κεφ.35-40.

ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση το κόμικ στις σελ.15-16. Στις σελίδες 17-19 οι ασκ.1,2,4. Στο Τ.Ε. σελ.34-35 όλες οι ασκήσεις.

Μαθήματα – Εργασίες 28/3/2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.98 όλη και σελ.99 η εργ.1. Στο Τ.Ε. σελ.34-35 οι ασκ.1,3,4,5.

ΓΛΩΣΣΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.13-14 ασκ.2-5, η άσκ.5 να γίνει Αντιγραφή 1 φορά και από εκεί θα μπει Ορθογραφία ένα μέρος της. Κλίνω στο τετράδιο τα ουσιαστικά: το πρόβλημα, το φράγμα, το κλάσμα.
Να γίνει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ) - προσοχή στις ασκ.1 & 3 όπου το ουδέτερο ουσιαστικό σε -μα γράφεται με διπλό μ όταν υπάρχουν τα εξής γράμματα ακριβώς πριν από το -ω: π,β,φ,πτ.

ΑΓΓΛΙΚΑ:

Μαθήματα – Εργασίες 27/3/2023

ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση το κείμενο "Ο Αργύρης και το πρόβλημα" σελ.11-12. Από την άσκ.1 οι πρώτες 3 ερωτήσεις γραπτά στο τετράδιο. Στο Τ.Ε. σελ.33 οι ασκ.2-3.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Κεφ.28 Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία με τις ασκήσεις από το φυλλάδιο. Στο Τ.Ε. σελ.35 ασκ.1-2. Τα σχεδιαγράμματα για τη Θήβα: κεφάλαιο 28 , κεφάλαιο 29

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Σελ.30 μαθαίνω καλά τις 4 τελίτσες με τις γιορτές για την Παναγία (ποια γιορτή είναι και πότε γιορτάζεται) για να τα γράψω σε ΤΕΣΤ την Παρασκευή 31/3.

Μαθήματα – Εργασίες 21/3/2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.95 μόνο η εργ.2 και στο Τ.Ε. σελ.30-31 οι ασκ.1,3,4.

ΓΛΩΣΣΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.27-28 τα 2 κείμενα. Ανάγνωση και Αντιγραφή 1 φορά το ποίημα σελ.27. Στο τετράδιο η 2η ερώτηση από τη σελ.28

ΜΕΛΕΤΗ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.68-69, μαθαίνω καλά το "Αξίζει να διαβάσουμε".

ΑΓΓΛΙΚΑ:

Μαθήματα – Εργασίες 17/3/2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο βιβλίο μαθητή σελ.93 όλη και στο Τ.Ε. σελ.29 ασκ.4-7. Να γίνει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝ.6

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Στο βιβλίο σελ.29 μαθαίνω καλά για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου: πότε και τι γιορτάζουμε, τι έγινε ακριβώς.

Μαθήματα – Εργασίες 16/3/2023

ΓΛΩΣΣΑ: Στο Τ.Ε. σελ.30-31 οι ασκ.1-2.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.92 μόνο. Στο Τ.Ε. σελ.28 ασκ.1-3.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Επανάληψη στα κεφ.25-27 για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο για να γράψουμε τεστ την Πέμπτη 23/3. Το φυλλάδιο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»

ΜΕΛΕΤΗ: Για την Τρίτη 21/3 να γίνει επανάληψη στις σελ.58-67 σε όσα έχουμε σημειώσει. Κυρίως στην έννοια του οικοσυστήματος και στα ασπόνδυλα-σπονδυλωτά ζώα.

Μαθήματα – Εργασίες 15/03/2023

ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση το ποίημα "Ο Μπελάς κι ο Ρουμποτύρης" σελ.8-9 (γ' τεύχος). Σελ.9-10 οι ασκ.1,2,4,5. Η άσκ.5 να γίνει Αντιγραφή 2 φορές και Ορθογραφία.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.90-91 όλα. Στο Τ.Ε. σελ.25 άσκ.7 και σελ.26-27 οι ασκ.1-4.