Μαθήματα – Εργασίες 30/5/2023

ΓΛΩΣΣΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή ανάγνωση το κείμενο σελ.83-84, στις σελ.84-86 να γίνουν οι ασκ.1,4,5,6. Αντιγραφή 2 φορές & Ορθογραφία η άσκ 5 "Στα μισά περίπου του απογεύματος... ο ουρανός χαλαρώνει". Στο Τ.Ε. σελ.67-68 οι ασκ.2-3.

ΑΓΓΛΙΚΑ:

Μαθήματα – Εργασίες 18/5/2023

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε έκθεση από το Τ.Ε. σελ.62 με τίτλο "Μια διαδρομή που θα μου μείνει αξέχαστη". Να γίνουν τα φυλλάδια: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Το παραδεισένιο Πήλιο)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Τ.Ε. σελ.21 οι ασκ.5-6 και το φυλλάδιο 47. Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000

ΙΣΤΟΡΙΑ: Μαθαίνουμε καλά το Κεφ.36. Να γίνουν οι δραστηριότητες του φυλλαδίου και στο Τ.Ε. σελ.45 οι ασκ.1-2.

Μαθήματα – εργασίες 16/5/2023

ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση το κείμενο σελ.74-75, από τις ερωτήσεις της άσκ.1 σελ.76 να γίνουν οι πρώτες 6 γραπτά στο τετράδιο και η άσκ.2 στο βιβλίο. Ορθογραφία από την αρχή του κειμένου ως "...συγκοινωνία".

ΜΕΛΕΤΗ: Στο Τ.Ε. σελ.36 άσκ.6 προαιρετικά.

ΑΓΓΛΙΚΑ:

Μαθήματα – Εργασίες 4/5/2023

ΓΛΩΣΣΑ: Φυλλάδιο επανάληψης για την Ενότητα 13 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΝ.13

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.112-113, φυλλάδιο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ)

ΙΣΤΟΡΙΑ: Κεφ.33 και οι σχετικές δραστηριότητες στο φυλλάδιο.
Επανάληψη στα κεφ.30-33 για τεστ την Πέμπτη 11/5.

ΑΓΓΛΙΚΑ: