Ελληνικά

ΚΕΦ 5. Αρχεία – Φάκελοι

Υλικό προς Μελέτη

1. Μελετήστε το κεφάλαιο 5 του σχολικού βιβλίου που θα βρείτε ΕΔΩ

2. Στην μελέτη σας μπορείτε να αξιοποιήστε την παρακάτω παρουσίαση:

3. Στην μελέτη σας αξιοποιήστε το βίντεο που ακολουθεί:

4. Τύποι και επεκτάσεις αρχείων --> http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1240

Δραστηριότητα τάξης 1

 1. Στην επιφάνεια εργασίας δημιουργήστε την παρακάτω ιεραρχία φακέλων

 1. Μέσα στον φάκελο Πτηνά δημιουργήστε ένα έγγραφο του Microsoft Word το οποίο θα ονομάσετε Παπαγάλος.doc.
 2. Ανοίξτε το έγγραφο Παπαγάλος.doc και γράψτε μέσα την πρόταση “Εδώ καταγράφονται οι πληροφορίες σχετικά με τον παπαγάλο” σε έντονη γραφή με μέγεθος γραμματοσειράς 14. Αποθηκεύστε το έγγραφο και κλείστε το.
 3. Αντιγράψτε το αρχείο Παπαγάλος.doc στον φάκελο Κατοικίδια.
 4. Μετονομάστε το αντιγραμμένο αρχείο σε Σκύλος.doc.
 5. Ανοίξτε το αρχείο Σκύλος.doc. Αντικαταστήστε τη λέξη ‘παπαγάλο’ με τη λέξη ‘σκύλο’. Αποθηκεύστε το αρχείο και κλείστε το.
 6. Αντιγράψτε το αρχείο Σκύλος.doc στον φάκελο Κατοικίδια (στον ίδιο φάκελο) και ονομάστε το αντίγραφο Γάτα.doc.
 7. Ανοίξτε το αρχείο Γάτα.doc. Αντικαταστήστε τη φράση ‘το σκύλο’ με τη φράση ‘τη γάτα’. Αποθηκεύστε το αρχείο και κλείτε το.
 8. Αντιγράψτε τον φάκελο Πτηνά και ονομάστε το αντίγραφο Ερπετά.
 9. Στον φάκελο Ερπετά μετονομάστε το αρχείο Παπαγάλος.doc σε Φίδι.doc.
 10. Ανοίξτε το αρχείο Φίδι.doc και αντικαταστήστε τη φράση ‘τον παπαγάλο’ με τη φράση ‘το φίδι’.
 11. Δημιουργήστε μια συντόμευση του φακέλου Ζώα στην επιφάνεια εργασίας.

Δραστηριότητα τάξης 2

 1. Δημιούργησε δύο φακέλους με ονόματα: «Ταινίες» και «Τραγούδια» στην επιφάνεια εργασίας.
 2. Άνοιξε τον επεξεργαστή κειμένου (Microsoft Word) και γράψε το όνομα μιας ταινίας.
 3. Αποθήκευσέ το (αποθήκευση ως) στον φάκελο «Τραγούδια» με όνομα «ταινία1».
 4. Άνοιξε τον επεξεργαστή κειμένου (Microsoft Word) και γράψε το όνομα ενός τραγουδιού.
 5. Αποθήκευσέ το (αποθήκευση ως) στον φάκελο «Ταινίες» με όνομα «τραγούδι1».
 6. Μετακίνησε το αρχείο «ταινία1» στον φάκελο «Ταινίες».
 7. Μετακίνησε το αρχείο «τραγούδι1» στον φάκελο «Τραγούδια».
 8. Άλλαξε τα ονόματα των αρχείων από «τραγούδι1» σε «τραγούδι» και από «ταινία1» σε «ταινία» .
 9. Αντιγράψτε τα αρχεία «τραγούδι» και «ταινία» στην επιφάνεια εργασίας.
 10. Διαγράψτε τους φακέλους με ονόματα: «Ταινίες» και «Τραγούδια» σαπό την επιφάνεια εργασίας.

Δραστηριότητα τάξης 3

Αντιστοιχείστε τα παρακάτω εικονίδια με τις αντίστοιχες επεκτάσεις αρχείου (συμπληρώστε τον πίνακα).

(1) (2) (3) (4) (5) 
 Β  Γ  Α  Ε  Δ

 

Δραστηριότητα τάξης 4

Τι θα συμβεί αν αλλάξετε την επέκταση κάποιου αρχείου.

(Για παράδειγμα αν αλλάξουμε το computer.jpg σε computer.txt);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αν αλλάξω την επέκταση ενός αρχείου είναι πολύ πιθανόν να μην μπορεί να ανοίξει το αρχείο αυτό γιατί θα έχω αλλάξει το πρόγραμμα με το οποίο ανοίγει το αρχείο.

Για παράδειγμα, αν αλλάξω την επέκταση μιας φωτογραφίας απο jpg σε txt ο υπολογιστής θα προσπαθεί να ανοίξει την φωτογραφία με την εφαρμογή του σημειωματάριου (επέκταση txt).

Δραστηριότητα τάξης 5