Ελληνικά

Sich Vorstellen – 3 Videos (Συστήνομαι – 3 Βίντεο)

Hallo, wer bist du?

Hallo, wie  heißt du?

Lied Hallo, Guten Tag! Hallo! Wie geht's?

Αφήστε μια απάντηση