Μάρτιος 2021

Σε ευθύγραμμο δρόμο κινούνται με σταθερές ταχύτητες υ1=78km/h και  υ2=108km/s, δύο αυτοκίνητα και σε μια στιγμή t=0 μπαίνουν ταυτόχρονα...

Συνέχεια....

Επιλέξτε διάγραμμα

Επιλέξτε διάγραμμα

Επιλέξτε διάγραμμα

Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.

 

Η σύνθετη κίνηση ενός γιο- γιο!

Γύρω από έναν κύλινδρο ακτίνας R=0,1m τυλίγουμε ένα νήμα, το άλλο  άκρο του οποίου δένουμε στο ταβάνι. Αφήνουμε τον κύλινδρο να πέσει, όποτε έχουμε τη δημιουργία ενός γιο-γιο, το οποίο στρέφεται αριστερόστροφα, ενώ πέφτει κατακόρυφα και σε μια στιγμή το κέντρο Κ του κυλίνδρου, έχει ταχύτητα μέτρου υcm=2m/s.

i) Για την θέση αυτή να υπολογιστούν:

α) Η ταχύτητα του σημείου Α του κυλίνδρου, όπου αρχίζει να ξετυλίγεται το νήμα.

β) Η γωνιακή ταχύτητα του κυλίνδρου.