Μουσείο DDR Βερολίνου

Το μουσείο DDR ή μουσείο της Λαοκρατικής Δημοκρατία της Γερμανίας (Γερμανικά: DDR Museum) είναι ένα διαδραστικό μουσείο στο κέντρο του Βερολίνου. Το μουσείο βρίσκεται στο πρώην κυβερνητικό διαμέρισμα της Ανατολικής Γερμανίας, δεξιά του ποταμού Σπρέε και απέναντι του καθεδρικού ναού του Βερολίνου. 

Στο μουσείο αυτό βλέπουμε  εκθέματα από την καθημερινή ζωή των κατοίκων της Ανατολικής Γερμανίας από την ίδρυσή της έως την πτώση του τοίχους του Βερολίνου. Υπάρχουν αντικείμενα, όπως αυτοκίνητα, ρούχα, συσκευές, ολόκληρα δωμάτια, τρόφιμα και παιχνίδια. Επίσης, μπορούμε να δούμε τα εργαλεία παρακολούθησης των πολιτών από τη μυστική αστυνομία. Τέλος, υπήρχαν πολλές πληροφορίες για το τοίχος του Βερολίνου (πότε και πώς χτίστηκε, πώς φυλασσόταν, πώς έπεσε το 1989 κλπ.). 

Με εντυπωσίασε, διότι είχε πολλές λεπτομέρειες από την καθημερινότητα των Γερμανών, μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν, μάθαμε για τον τρόπο που τους παρακολουθούσε η Αστυνομία και για τη φτωχική και δύσκολη ζωή που περνούσαν. 

Leave a Reply