Γεια σας

Ξέρω ότι σας λείπει πολύ το σχολείο!!!!!

Γι' αυτό θα κάνουμε λίγες δευτερεύουσες προτάσεις που θα συνοδεύουν μία κύρια πρόταση που να  περιέχουν τη λέξη σχολείο.

Φτιάχνω υποθετικές,αιτιολογικές ,χρονικές,τελικές και συμπερασματικές προτάσεις που περιέχουν τη λέξη σχολείο, οι οποίες συνοδεύουν μια κύρια πρόταση.

κύρια +υποθετική

κύρια +αιτιολογική

κύρια+τελική

κύρια +χρονική

κύρια+συμπερασματική  (με όποια σειρά θέλω και βάζοντας όποια πρόταση θέλω πρώτη)

Τις προτάσεις να τις γράψετε στο τετράδιο της Γλώσσας

Leave a Reply