Ας ξεκινήσουμε την επαναληψούλα μας με τις αντωνυμίες και με κάποιες ασκήσεις πάνω σε αυτές.

Οι απαντήσεις του φυλλαδίου θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες.

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!!!

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Επανάληψη

 

Leave a Reply