Γεια σας ,παιδιά της Ε’ τάξης!Ελπίζω να είστε όλοι καλά κι επειδή το κατάλαβα ότι έχετε αρχίσει να βαριέστε ,σας στέλνω κάτι για να θυμηθούμε τα παλιά !!

Πρώτα γυρίστε στις σελίδες 151,152 του βιβλίου μαθητή και ξαναδιαβάστε ό,τι έχει για SIMPLE PRESENT.Μην κάνετε ζαβολιές-σας βλέπω!Επίσης στο  glossary,κάντε επανάληψη τις λέξεις του κεφ.5.

Now let’s start!!!

Read the following text:

Hello!I am Betty and I sometimes have this dream:I live in Neverland with Peter Pan and the Lost Boys.I always wake up at 10 o’clock in the morning and I never go to school.Of course,I never do any homework!!!I often play games with my friends-my favourite game is cake war.We usually explore the island together and come back to our cave late at night!I always go to bed late and I never brush my teeth!

Exercise 1(Α):Underline the adverbs of frequency(Υπογράμμισε τα επιρρήματα συχνότητας)

Exercise 1(B):Now write a sentence using each of these adverbs.Make the sentences true for you(Τώρα γράψε μια πρόταση με το κάθε επίρρημα.Κάνε τις προτάσεις να λένε αλήθεια για σένα).Χρησιμοποίησε μια φορά το κάθε ένα.

1)

2)

3)

4)

5)

 

Exercise 2:Change the sentences into the 3rd person singular(Άλλαξε τις προτάσεις σε 3ο ενικό πρόσωπο).

1)I play computer games.

Betty  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________ .

2)I get up early.

Peter Pan ___________________________ .

3)I don’t make my bed.

My friend ____________________________ .

4)I take a bath every day.

Sally ________________________________ .

 

 

Leave a Reply