Να κάνετε τις παρακάτω ασκήσεις:

  1. Πολλαπλασιάζω και διαιρώ σύντομα.

34 Χ 100 =                                     640 : 10 =                                         272 X 10 =                                        4.500 : 100 =

2. Μετατρέπω τoυς δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα.

0,01=                         1,2=                     0,004=                       3,32=                             42,05=                                  0,048=

3. Κάνω τις παρακάτω πράξεις κάθετα.

3,85 + 2,25=                                 3,85 - 1,35=                                      14,47 + 2,29=                                      14,47 - 2,29=

 

 

 

4.  Γράφω τους παρακάτω αριθμούς σε σειρά, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο.

5,5                        2,09                          0,5                            2,6                           0,004                                   3,29

 

 

Leave a Reply