ΜΑΘΗΜΑΤΑ 20-01-2023

Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους !!!

ΓΛΩΣΣΑ :

Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε , κάναμε τις ασκήσεις 4,6, 8 και 10 από το Βιβλίο στις σελίδες 24-27 και την άσκηση 6γ από το Τετράδιο Εργασιών σελ.57.

ΓΛΩΣΣΑ 20-01-2023

και για το επόμενο μάθημα θα έχουμε από το Βιβλίο την άσκηση 9 στη σελ, 27 , Προετοιμασία Έκθεσης με βάση την άσκηση 5α στη σελ. 24 και από το Τετράδιο Εργασιών την άσκηση 9 στη σελ. 59.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ :

Λύσαμε τις ασκήσεις που είχαμε και από το Βιβλίο κάναμε την Ανακεφαλαίωση στη σελ. 71 και κάναμε την άσκηση 1 και το πρόβλημα 1 στη σελ. 72 .

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 20-01-2023

Για το επόμενο μάθημα θα έχουμε από το Βιβλίο σελ. 72 τα προβλήματα 2 και 3 .

Την Τρίτη γράφουμε Διαγώνισμα στις εξισώσεις.

ΙΣΤΟΡΙΑ :

ΚΕΦ. 4 Η Επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα (μέχρι .....του Αγώνα)

17.α. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 19-01-2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ :

Λύσαμε τις ασκήσεις που είχαμε , κάναμε το πρόβλημα 2 , αναλύσαμε το κεφ. 29

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 19 -01-2023

και για το επόμενο μάθημα θα έχουμε από το Τετράδιο Εργασιών σελ. 26 τις ασκήσεις 1 και 2 και τα προβλήματα 1 και 2 .

ΦΥΣΙΚΗ :

ΦΕ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Τις 4 πρώτες)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ :

ΣΕΛ. 26-27 ΑΛΛΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Με λίγα λόγια και Ανακεφαλαίωση)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 18-01-2023

ΓΛΩΣΣΑ :

Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε , αναλύσαμε το κείμενο Καλοκαίρι με δρεπάνι , τσουγκράνα και αμίλητο νερό σελ. 20-21 , κάναμε τις ασκήσεις 1 και 2 στις σελ. 22-23

ΓΛΩΣΣΑ 18-01-2023

και για το επόμενο μάθημα θα έχουμε από το Τετράδιο Εργασιών σελ. 55-56 τις ασκήσεις 5 και 6α και 6β.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ :

Λύσαμε τα προβλήματα που είχαμε , κάναμε τις ασκήσεις 1 και 2 , αναλύσαμε το κεφ. 28

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 18-01-2023

και για το επόμενο μάθημα θα έχουμε από το Τετράδιο Εργασιών σελ. 25 τις ασκήσεις 1 και 2 και το πρόβλημα 1 .

ΦΥΣΙΚΗ :

ΦΕ 1 ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συμπέρασμα και εργασίες)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 17-01-2023

ΓΛΩΣΣΑ :

Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε , διαβάσαμε εργασίες από χθες

ΓΛΩΣΣΑ 17-01-2023

και για το επόμενο μάθημα θα έχουμε από το Τετράδιο Εργασιών σελ. 51-53 τις ασκήσεις 1 , 2 και 3.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ :

Λύσαμε τις ασκήσεις που είχαμε και κάναμε το πρόβλημα 3 , αναλύσαμε το κεφ. 27

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 17-01-2023

και για το επόμενο μάθημα από το Τετράδιο Εργασιών σελ. 23-24 θα έχουμε τα προβλήματα 1,2 και 3.

ΦΥΣΙΚΗ :

ΦΕ 1 ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (τις 5 πρώτες)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 16-01-2023

Καλή εβδομάδα σε όλους !!!

ΓΛΩΣΣΑ :

Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε και γράψαμε Εκθεση .

ΓΛΩΣΣΑ 16-01-2023

Για το επόμενο μάθημα θα έχουμε από το Βιβλίο σελ. 18 την άσκηση 6α και 6β και στη σελ. 19 την άσκηση 8 και την άσκηση 9.

ΙΣΤΟΡΙΑ :

ΚΕΦ. 3 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ :  16. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ :

ΣΕΛ. 43-44 (Διαθήκη , Θεοπνευστία)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 12-01-2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ :

Λύσαμε τις ασκήσεις που είχαμε , αναλύσαμε το κεφ. 26

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 12-01-2023

και για το επόμενο μάθημα θα έχουμε από το Τετράδιο Εργασιών σελ.21 τις ασκήσεις 1 και 2 και τα προβλήματα 1 και 2.

ΦΥΣΙΚΗ :

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕ 1 ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΕΛ. 20

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ :

ΣΕΛ. 25 ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 11-01-2023

ΓΛΩΣΣΑ :

Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε , κάναμε τις ασκήσεις 8 και 9 στο βιβλίο σελ. 12-13 , αναλύσαμε το κείμενο Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο στις σελ. 14-15 και απαντήσαμε στην εργασία 1 στη σελ. 16 .

ΓΛΩΣΣΑ 11-01-2023

Για το επόμενο μάθημα θα έχουμε τις εργασίες 4 και 5 από το Βιβλίο στη σελ. 17.

Για την Δευτέρα θα έχουμε προετοίμασία για να γράψουμε Έκθεση το θέμα της εργασίας 9 στη σελ. 13 (άρθρο για μία φυσική καταστροφή).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ :

Αναλύσαμε το κεφάλαιο 25 , λύσαμε από το Τετράδιο Εργασιών σελ. 19 τις ασκήσεις 1 και 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 11-01-2023

και για το επόμενο μάθημα θα έχουμε από το Τετράδιο Εργασιών το πρόβλημα 1 και τη Δραστηριότητα - Επέκταση σελ. 19-20.

ΦΥΣΙΚΗ :

ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ : ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΛ.14-15

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10-01-2023

ΓΛΩΣΣΑ :

Διορθώσαμε τη φωτοτυπία που είχαμε για τις διακοπές των Χριστουγέννων .

Για το επόμενο μάθημα θα έχουμε τις χθεσινές ασκήσεις .

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ :

Διορθώσαμε τη φωτοτυπία που είχαμε για τις διακοπές των Χριστουγέννων .

ΦΥΣΙΚΗ :

Πράσινο Βιβλίο Κεφάλαιο Ενέργεια

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 09-01-2023

Καλή Χρονιά , με υγεία και αγάπη σε όλους και καλή εβδομάδα !

ΓΛΩΣΣΑ :

Ξεκινήσαμε την 7η Ενότητα από το Β΄Τεύχος , αναλύσαμε το ποίημα Το σκιάχτρο στη σελ. 7 και το κείμενο Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες σελ. 8-9 και κάναμε τις ασκήσεις 1,2,3 ,4 και 5 .

ΓΛΩΣΣΑ 09-01-2023

Για το επόμενο μάθημα θα έχουμε τις ασκήσεις 6 και 7 στη σελ. 11του Βιβλίου.

ΙΣΤΟΡΙΑ :

Κεφάλαιο 2  Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  15. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ :

Σελ. 41 Παράγραφοι 4 και 5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 22-12-2022

Αύριο για τη Γλώσσα φέρνουμε το Β' τεύχος του Βιβλίου της Γλώσσας

και για την περίοδο των Χριστουγέννων θα έχουμε τις επαναληπτικές ασκήσεις    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ :

Λύσαμε τις ασκήσεις που είχαμε και διορθώσαμε το Διαγώνισμα των Μαθηματικών .

Για την περίοδο των Χριστουγέννων θα έχουμε την επαναληπτική Φωτοτυπία  21. Επαναληπτικό 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ :

Σελ. 23-24 Η Εκκλησία της Ελλάδος

Διαβάζουμε το κείμενο στη σελ. 24 και τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης .