Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Καλησπέρα! Για την Πέμπτη έχουμε ανάγνωση την άσκηση 1 από το τετράδιο εργασιών στη σελ. 26 και αντιγραφή και ορθογραφία την άσκηση 4 στο μπλε τετράδιο με τις διπλές γραμμές. Σας επισυνάπτω και τη φωτοτυπία των μαθηματικών.

Μαθηματικά_9_6_20

Leave a Reply