Δραστηριότητα 4 – Online Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Όταν κάνουμε μια εργασία μαζί με κάποιους συμμαθητές μας λέμε ότι είμαστε μια ομάδα και δουλεύουμε ομαδικά (συνεργατικά)!

Έτσι και στους υπολογιστές μπορούμε να συνεργαστούμε με τους συμμαθητές μας και ας είμαστε μακριά ο ένας από τον άλλο!

Μεγάλη βοήθεια ώστε να πετύχουμε τον σκοπό μας αποτελούν οι σύνδεσμοι (links) του ίντερνετ. Με αυτό τον τρόπο (μέσω συνδέσμων - links) που θα σας στείλω στο μάθημα θα προσπαθήσουμε  να κάνουμε κάτι που δεν προλάβαμε να κάνουμε στις τάξεις μας φέτος...θα στολίσουμε ένα ηλεκτρονικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο!

Οι σύνδεσμοι (links) που θα σας στείλω βρίσκονται και παρακάτω:

Αν συνδέεστε από υπολογιστή πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο (link):

https://www.abcya.com/games/make-a-christmas-tree?fbclid=IwAR2QejpEKvciXWvAUPWPQHjbOqj1229JDywdPQmw0xypOp4N_s2j3wjQGz0

Αν συνδέεστε από tablet και κινητά χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.whychristmas.com/fun/decorateatree.shtml

Leave a Reply