ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ///ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ///1. Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ

[ΠΗΓΗ: https://filologikosxoleio.gr/trapeza-thematon-arxaia-a-lukeiou-ksenofontas-2022-23/]

12205 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12205 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21

12206 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /12206  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2

12207 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12207  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4 

12208 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /12208  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3

12209 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12209 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2

12210 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /12210 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12213 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12213 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4

12214 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12214 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3

12216 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12216 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12217 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12217 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

12218 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12218 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

12219 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12219 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22

12221 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12221 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12229 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12229 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2

12233 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12233 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4

12241 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12241 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3

12244 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12244 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12246 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12246 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

12248 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12248 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12249 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12249 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52

12250 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12250 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12251 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12251 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21

12252 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12252 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12253 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12253 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

12254 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12254 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2

12255 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12255 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12256 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12256 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4 

12257 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12257 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12258 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12258 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12259 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12259 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3

12260 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  12260 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22

12261 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  12261 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12262 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  12262 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12263 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  12263 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21

12264 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  12264 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12265 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12265 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21  

12266 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12266 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21

12267 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12267 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52

12268 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12268 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

12269 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12269 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23

12270 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12270 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

12271 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12271 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

2272 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12272 Ξενοφῶντοσ Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12273 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12273 Ξενοφῶντοσ Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

12274 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  12274 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12275 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  / 12275 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12276 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  12276 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12277 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12277 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21

12278 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12278 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2

12279 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12279 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4

12280 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12280 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3

12281 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12281 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12283 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12283 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21

12284 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12284 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

12285 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12285 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22

12286 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12286 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12287 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12287 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12288 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12288 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52

12290 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12290 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12292 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12292 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12293 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12293 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19  

12295 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12295 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

12296 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12296 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21

12297 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12297 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

12298 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12298 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22

12309 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12309 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12310 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12310 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21

12313 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12313 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23

12319 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12319 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12320 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12320 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52 

12321 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12321 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3  

12322 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12322  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12323 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12323 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12327 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12327  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21

12328 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12328 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23 

12329 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12329 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51 

12331 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12331 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12333 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12333 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12334 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12334  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12336 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12336  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21

12337 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12337  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23

12340 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12340 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51

12341 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12341  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

12343 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12343  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12344 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12344  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23

12346 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12346 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

12347 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12347  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12351 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12351 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52

12352 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12352 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12356 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12356 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12629 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12629 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2

12632 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12632 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12633 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12633  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

12634 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12634 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23

12645 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12645 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12766 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12766  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12767 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12767 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12768 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12768 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12769 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12769 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

12770 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12770 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

12771 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12771 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12772 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12772 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12773 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12773  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12774 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12774  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12776 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12776 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12777 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12777 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

12778 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12778 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

12789 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12789 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12790 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12790  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

12791 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12791 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12793 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12793 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

12794 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12794  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12795 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12795 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

12796 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12796 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12797 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12797 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12798 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12798 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12799 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12799 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

12800 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12800 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19

12802 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12802 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

12803 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12803 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

12805 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12805 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

12809 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12809 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

12810 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12810 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19


 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (=ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

14676 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 14676 –Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

14722 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 14722 – Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4

14725 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 14725-Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52

14747 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ    / 14747 – Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3

14761 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ/ 14761 – Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20  

14762 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 14762 – Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56

Leave a Reply