Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά Παράγραφος 78

Και οι μεν Κερκυραίοι δεινοπαθούσαν από την πλευρά τους γιατί εφορμούσαν χωρίς τάξη και με λίγα πλοία· οι Αθηναίοι όμως, επειδή φοβούνταν το μεγαλύτερο αριθμό (των εχθρικών πλοίων) και την περικύκλωση δεν έκαναν επίθεση στα εναντίον τους παρατεταγμένα πλοία ούτε στο σύνολό τους ούτε στο μέσο τους, αλλά, αφού επιτέθηκαν σε μία πλευρά, βύθισαν ένα […]