Συμμετοχή στην εβδομάδα δράσης για τους Παγκόσμιους στόχους

SDGs WEEK - ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ για τους Παγκόσμιους Στόχους, 18-26 Σεπτεμβρίου

 

#inActionSDGsweek #ACT4SDGS #TurnitAround #GLOBALGOALS

Leave a Reply