Ελληνικά

Κομποστοποίηση / Composting

Έπειτα από το διαδικτυακό εργαστήριο που παρακολουθήσαμε κατά την διάρκεια της μεικτής κινητικότητας στην Τουρκία, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τον δικό μας κάδο κομποστοποίησης.

Inspired by the workshop about composting during our blended mobility in Turkey, we decided to make our own compost at school.

 

 

Αφήστε μια απάντηση