ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 23-12-2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦ.22
Διαβάστε το πινακάκι σελ.52
Συμπληρώστε τις δραστηριότητες 1 και 2 σελ.51
Εργασίες από το τετράδιο εργασιών στην eme
ΓΛΩΣΣΑ
«ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΥΡΕΙΟ

ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Όλο το κείμενο
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ+ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ :Η Τελευταία παράγραφος
Απαντήστε στις νοηματικές ερωτήσεις του κειμένου
Ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών στην eme
ΦΥΣΙΚΗ
Μαθαίνω τα βασικά μέρη των κυττάρων (φυτικό και ζωικό)
και τις λειτουργίες τους.
Κάνω την σχετική άσκηση στην eme

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 17/12/2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 17/12/2020
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
σελ.49-50 βιβλίο μαθητή
(ασκήσεις στην eme)
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
(στην eme)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
σελ.53-54 βιβλίο μαθητή
Μαθαίνω καλά το πινακάκι σελ.54 και το γεωγραφικό γλωσσάριο.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (στην eme)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 10-12-2020

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΕΦ.9 Β΄ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΕΛ.62-63
(1 Τίτλος για κάθε παράγραφο + 1 ερώτηση για κάθε παράγραφο)
ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ e-me
ΚΑΝΩ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ e-me

MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εργασίες στην eme

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕΛ.52  ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΛ.53
Μαθαίνω να εντοπίζω τους ποταμούς στο χάρτη! Δραστηριότητα eme

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΣΕΛ.42-43

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 9/12/2020

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Διαβάστε τις σημειώσεις για τα κλάσματα στην e-me
τετράδιο εργασιών β΄τεύχος (έχει ανέβει στην e-me) άσκηση 1,2,3 και πρόβλημα 1
ΓΛΩΣΣΑ:

Ανθολόγιο: σελ.163 "Ένας θεός"
ανάγνωση όλο το ποίημα

αντιγραφή και ορθογραφία 1η+2η στροφή

εργασίες στην eme
ΦΥΣΙΚΗ:

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ σελ.52,53,54    ΕΜΒΙΑ-ΑΒΙΑ
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
ΣΕΛ.64  ασκ.(1,2)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 8/12/2020

 

ΓΛΩΣΣΑ:

ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

που είναι αναρτημένα στην e-me.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛ.45 ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ e-me

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦ.7 στην e-me

απαντώ τις ερωτήσεις σελ.57

quiz e-me