Δράσεις Ιουνίου

Μια που επέστρεψαν στα Ελληνικά σχολεία οι μαθητές μας, έκαναν μια τελευταία δράση χρησιμοποιώντας το εργαλείο Wordart. Πιο συγκεκριμένα, έφτιαξαν συννεφόλεξα με λέξεις σχετικές με το STEM. Οι δημιουργίες τους είναι ακόμη σε εξέλιξη! Δείτε ΕΔΩ, καρέ καρέ τα στάδια της εργασίας τους!

Και το τέλος του project σηματοδοτείται φυσικά από την αξιολόγηση του προγράμματος, τόσο από τους εταίρους δασκάλους, όσο και από τους ίδιους τους μαθητές. Δείτε ΕΔΩ τη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, καθώς και το ίδιο το ερωτηματολόγιο!