Δημιουργία Διεθνών ομάδων STEM

Για όλο το έργο θα δημιουργηθούν 4 ομάδες των 5 ατόμων, όπου ανάλογα με την ομάδα θα ασχοληθούν με την παρουσίαση ενός θέματος στις όμορες ομάδες των άλλων σχολείων. Για τον μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο, το θέμα (μετά από ψηφοφορία στο Tricinder) είναι το City Safety. Δείτε την ψηφοφορία για το HeRobot ενός σχολείου της Τουρκίας, καθώς και τη δημιουργία των Διεθνών Ομάδων με τη χρήση του Τροχού της Τύχης:

Η ομάδα S, θα ετοιμάσει μια παρουσίαση με θέμα το City Safety και θα δημιουργηθεί μια κοινή παρουσίαση από τις ομάδες όλων των σχολείων με το συγκεκριμένο θέμα !

 

 

 

Leave a Reply