Πληκτρολογώ σωστά σύμβολα, γράμματα και αριθμούς

Πολλά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο έχουν πάνω τους δύο, τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Αυτοί μπορεί να είναι γράμματα (ελληνικά και λατινικά) ή σύμβολα, όπως αριθμούς, σημεία στίξης κ.λπ.

Κάποια από αυτά εισάγονται ανάλογα με τη γλώσσα εισαγωγής.
Για παράδειγμα, στο πλήκτρο με το G/Γ μπορούμε να εισάγουμε το γράμμα g ή το γράμμα γ, ανάλογα αν η γλώσσα είναι στα αγγλικά (EN) ή ελληνικά (EL).
Για να αλλάξω τη γλώσσα πατάω τα πλήκτρα ALT+ SHIFT, όπως έχουμε ήδη πει, από το πληκτρολόγιο, ή από τη γραμμή εργασιών, στο εικονίδιο της γλώσσας που βρίσκεται κάτω δεξιά, επιλέγω τη γλώσσα εισαγωγής.
Επίσης, έχουμε ήδη πει, ότι για να εισάγω ένα κεφαλαίο γράμμα χρησιμοποιώ το πλήκτρο SHIFT (το κρατάω πατημένο) και στη συνέχεια πατάω το πλήκτρο που θέλω να εισάγω. Έτσι λοιπόν, για να εισάγω το Α πρέπει να πατήσω το SHIFT, να το κρατήσω πατημένο και στη συνέχεια να πατήσω το πλήκτρο με το Α.
Εδώ θα δούμε πώς εισάγουμε και τα υπόλοιπα σύμβολα που υπάρχουν στα υπόλοιπα πλήκτρα.
Ας ξεκινήσουμε με τα πλήκτρα που είναι στο πάνω μέρος και έχουν τους αριθμούς αλλά και διάφορα άλλα σύμβολα όπως θαυμαστικό !, το παπάκι @, το επί τις εκατό %, τις παρενθέσεις κ.λπ.
Για να εισάγω ό,τι βρίσκεται στο πάνω μέρος ενός πλήκτρου πρέπει να πατήσω το SHIFT, να το κρατήσω πατημένο και να πατήσω το πλήκτρο όπου αυτό υπάρχει. Έτσι λοιπόν, για να εισάγω το θαυμαστικό ! πρέπει να πατήσω το SHIFT, να το κρατήσω πατημένο και στη συνέχεια να πατήσω το 1.
Τι θα πρέπει να πατήσω για να εισάγω το σύμβολο &; Σε ποιο πλήκτρο βρίσκεται;
Ψάξτε να βρείτε που βρίσκονται τα παρακάτω σύμβολα:
  • Θαυμαστικό !
  • Παπάκι @
  • Άνοιγμα παρένθεσης (
  • Κλείσιμο παρένθεσης )
  • Εισαγωγικά «
  • Μεγαλύτερο από >
  • Ερωτηματικό στα αγγλικά ?
  • Άνω κάτω τελεία :

Κάνε κλικ στην εικόνα. Έλεγξε τις γνώσεις σου στην εισαγωγή χαρακτήρων με το πληκτρολόγιο. Κάνε κλικ στο κενό και πληκτρολόγησε το σωστό γράμμα, αριθμό ή σύμβολο στα ελληνικά ή αγγλικά. Στο τέλος έλεγξε τα λάθη σου.

Λύστε και το φύλλο εργασίας ΕΔΩ.

Leave a Reply