Βλέπω & Συζητώ: μικρές ταινίες, μεγάλες ιδέες

Την Τετάρτη 6/3 και την Τετάρτη 13/3 ο Όμιλος Κινηματογράφου πήρε μέρος στο πρόγραμμα “Βλέπω & Συζητώ: μικρές ταινίες, μεγάλες ιδέες” του Κέντρου Πολιτισμικών Δράσεων & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας “Καρπός”.

Στην πρώτη συνάντηση έγινε η προβολή των ταινιών μικρού μήκους με θέματα τη ζωή των προσφύγων, την εκπαίδευση παιδιών του πολέμου, το αστικό τοπίο και την πολυπολιτισμικότητα, τους άστεγους & τα άτομα με αναπηρίες. Η προβολή κάθε ταινίας συνοδευόταν από συζήτηση και προβληματισμό των μαθητών στα θέματα που θίγουν οι ταινίες, με στοχευμένα ερωτήματα από το προτεινόμενο υλικό. Η συζήτηση συνεχίστηκε στη δεύτερη συνάντηση με ευρύτερο προβληματισμό για τα κοινωνικά θέματα που θίγουν οι ταινίες και για την αποδοχή της διαφορετικότητας, καθώς και με την ανάλυση του περιεχομένου και της στόχευσης των ταινιών σε ομάδες. Τέλος, απαντήθηκε και σχετικό ερωτηματολόγιο.

Με αφορμή την προβολή των ταινιών μάλιστα εξετάστηκαν και ζητήματα κινηματογραφικής τεχνικής, συγκεκριμένα η τεχνική cut-out animation και η τεχνική stop-motion.

Δείτε παρακάτω ένα παράδειγμα συνδυασμού των δύο τεχνικών:

 

Μάλιστα ορισμένοι μαθητές εμπνεύστηκαν και παρουσίασαν και δικά τους παραδείγματα.

"Λογοτεχνικό πάπλωμα" της Ε.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply