7ο εργαστήριο

Αξιολογούμε τη δράση μας και προχωράμε

 

 

Παίζουμε  και μαθαίνουμε για το περιβάλλον

Διαδραστικό παιχνίδι Φιδάκι

https://view.genial.ly/607bff535d85620d3981055f/interactive-content-snakes-and-ladders-for-saving-energy

 

Επιτραπέζιο παιχνίδι για την κλιματική αλλαγή

https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/citizens/youth/board_el.pdf

 

Σταυρόλεξο:   https://learningapps.org/display?v=pbwz5dwgn21

 

Κρυπτόλεξοhttps://wordwall.net/play/16847/606/703

 

ΚΟΥΙΖ για την Κλιματική Αλλαγή 

....ή δημιουργούμε δικά μας

 

Leave a Reply