4ο εργαστήριο

Με το βλέμμα στο μέλλον!!

1η Δραστηριότητα

Μελετήστε τα επόμενα σενάρια για την κλιματική αλλαγή:

ΣΕΝΑΡΙΟ 1

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2

ΣΕΝΑΡΙΟ 3

 

Συζητήστε και αποφασίστε ποιο θεωρείτε περισσότερο πιθανό να γίνει πραγματικότητα. Δικαιολογείστε την άποψή σας.

2η Δραστηριότητα

Αφού συνεννοηθείτε με το ζευγάρι  σας, ποιος διαβάζει, ποιος κάνει τον γραμματέα, στη συνέχεια μελετήστε τις επόμενες πηγές και κάντε τις δικές σας προτάσεις στο έγγραφο που ακολουθεί.

1η και 6η δυάδα (ΠΟΛΕΙΣ) :   ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ    ή     ΕΓΓΡΑΦΟ

2η και 7η δυάδα(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ) :  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ     ή       ΕΓΓΡΑΦΟ

3η και 8η δυάδα (ΦΥΣΗ ): ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ή   ΕΓΓΡΑΦΟ

4η και 9η δυάδα ( ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ): ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ή  ΕΓΓΡΑΦΟ

5η και 10η δυάδα (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ): ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ολοκληρώνοντας τη 2η δραστηριότητα τα παιδιά όλων των ομάδων συμπληρώνουν το επόμενο ΦΥΛΛΟ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-4ου-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Εργασία για το σπίτι - Αναστοχασμός

 

Leave a Reply