1ο Εργαστήριο

ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ - ΕΥ ΖΗΝ

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Μια εικόνα χίλιες λέξεις!!

1η Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

  1. Τι αισθάνεται κάθε φορά το προσωπάκι που βλέπετε;
  2. Πώς το καταλάβατε;
  3. Ποιο συναίσθημα βιώνει;
  4. Εσείς πώς αισθάνεστε όταν είστε...
  5. Όλοι οι άνθρωποι βιώνουν με τον ίδιο τρόπο τα συναισθήματά τους;
  6. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ποιο συναίσθημα βιώνει κάποιος;

2η Δραστηριότητα

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙ - ΚΟΡΙΤΣΙ)

 

3η Δραστηριότητα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Παρατηρήστε ένα ή δύο πίνακες του σπιτιού σας και προσδιορίστε τα συναισθήματα που προβάλλονται σε καθένα από αυτούς. Βγάλτε φωτογραφία και γράψτε ένα κείμενο περιγράφοντας τον πίνακα και τα συναισθήματα που προβάλλονται σε αυτόν.

Εναλλακτικά, κόψτε αποκόμματα περιοδικών ή εφημερίδων όπου είναι ξεκάθαρα συναισθήματα και γράψτε ανάλογα ένα κείμενο σχετικά.

Leave a Reply