5ο εργαστήριο

Μαθαίνω τον αισθητήρα αφής

Μελετήστε το φύλλο εργασίας για τη λειτουργία του αισθητήρα αφής

5. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΦΗΣ a

και στη συνέχεια προσπαθήστε να προγραμματίσετε το ρομπότ ωστε όταν συναντάει ένα εμπόδιο να το αποφύγει και να συνεχίσει ευθεία μπροστά.

Αφήστε μια απάντηση