2ο εργαστήριο

«Βοήθεια! Κίνδυνος!»

  Τα παιδιά απλώνονται στον χώρο. Καθένας διαλέγει μυστικά ενα παιδί από το οποίο πρέπει να απομακρύνεται γιατί το θεωρεί «κίνδυνο». Ταυτόχρονα επιλέγει κι ενα άλλο παιδί ως «βοήθεια» το οποίο πρέπει να είναι ανάμεσα σε αυτόν και τον κίνδυνο για να μπορεί να προστατευτεί. Όταν έχουν κάνει όλοι/ες τις επιλογές τους, ξεκινάει το παιχνίδι: Τα παιδιά κινούνται όλα στον χώρο προσπαθώντας να είναι κοντά στη «βοήθεια» και μακριά από τον «κίνδυνο». Ο/η εκπαιδευτικός παρακολουθεί το παιχνίδι. Όποτε κρίνει αναγκαίο, σταματαει το παιχνίδι με κάποιο σύνθημα που χει αποφασιστεί με όλη την ομάδα και όλα τα παιδιά σταματάνε όπου βρίσκονται. Ρωτάει κάθε παιδί από ποιον «κίνδυνο» ξέφυγε και από ποιον δέχτηκε «βοήθεια». Στο τέλος τα παιδιά μαζεύονται στην ολομέλεια για συζήτηση.

Leave a Reply