4ο εργαστήριο

«Κάθε εικόνα… χίλιες λέξεις;»

   Κάθε ομάδα έχει μπροστά της ενα αντίγραφο της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο δάσκαλος τους δίνει απο μια  φωτογραφία  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα μέλη κάθε ομάδας επεξεργάζονται το κείμενο της Διακήρυξης και  συζητάνε για τη φωτογραφία. Ο εκπαιδευτικός βοηθά  τη συζήτηση σε κάθε ομάδα και δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες. Στο τέλος κάθε ομάδα παρουσιάζει τη φωτογραφία στην ολομέλεια. Εκτός από τις πληροφορίες, τα παιδιά δείχνουν με παντομίμα συναισθήματα που τους προκάλεσε η εικόνα. Προτείνεται να εντοπιστούν οι χώρες στο χάρτη και τα παιδιά, αν επιθυμούν, μπορούν να αναφέρουν και επιπλέον σχετικά στοιχεία. Κοινό ερώτημα στην ολομέλεια:

Από που μπορούν να δεχτούν βοήθεια αυτοί που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στις φωτογραφίες;

Leave a Reply