Τετάρτη 21/9

Μαθηματικά

-Μετατροπή δεκαδικών  σε  κλάσματα και αντίστροφα

Όλες τις εργασίες του βιβλίου εργασιών (εκτός της δραστηριότητας με προεκτάσεις)

Γεωγραφία

-Το σχήμα και οι κινήσεις της γης

Διαβάζουμε όλο το μάθημα, καλά και  το γλωσσάρι , και κάνουμε και τις εργασίες του βιβλίου εργασιών

Leave a Reply