Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ_ΙΛΙΑΔΑ_ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΑΣ

Το παρόν διδακτικό σενάριο στοχεύει στη συνολική θεώρηση της Ιλιάδας. Ο εκπαιδευτικός με κατάλληλες διδακτικές ενέργειες επιχειρεί να εμπλέξει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε μια διαδικασία εμβάθυνσης και αναστοχασμού στις σημαντικότερες πτυχές της Ιλιάδας (ιστορικό πλαίσιο, περιεχόμενο, βασικές έννοιες/θέματα και αφηγηματικές τεχνικές).

Παππά Παναγιώτα_τελικό

Leave a Reply