ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2

Α)Στην πρώτη άσκηση 

(34 – 5,6) + χ = 48   αυτή είναι η σωστή εξίσωση

και

Β)μην κάνετε από την άσκηση 5 την πρώτη εξίσωση 

2*Χ + 23 – 22 = 16,4

Leave a Reply