Βασικές εντολές κίνησης σε χώρο για εισαγωγή στον προγραμματισμό

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών για το Δημοτικό σχολείο (δείτε εδώ), στο θεματικό πεδίο "Αλγοριθμική και προγραμματισμός υπολογιστικών συστημάτων" που υπάρχει από την Α' δημοτικού, οι μαθητές θα πρέπει να ακολουθούν οδηγίες για την εκτέλεση απλών αλγόριθμων, διατυπωμένων με οπτική μορφή και να επιλύουν προβλήματα κίνησης σε χώρο. Για το λόγο αυτό, δημιούργησα ένα απλό έργο με το Genial.ly όπου οι μαθητές εξερευνούν τις εντολές κίνησης μπροστά, πίσω, αριστερά και δεξιά ώστε να κινήσουν το bee bot και να το βοηθήσουν να φτάσει στο σπιτάκι.

Leave a Reply