Συμπληρώνω τον εννοιολογικό χάρτη για τα ζώα

Σύρε και τοποθέτησε το κάθε ζώο στη σωστή στήλη ανάλογα αν είναι ή όχι κατοικίδιο, στη συνέχεια πάτησε το "Έλεγχος" και έλεγξε την απάντησή σου (3.2 Μοντελοποίηση, συμπερασμός και λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα-Οι μαθητές συμπληρώνουν απλούς ημιτελείς εννοιολογικούς χάρτες )

 

Leave a Reply